Emerytura pomostowa – dla kogo? Czy należy Ci wcześniejsza emerytura pomostowa?

Posted by

Emerytura pomostowa umożliwia przejście na emeryturę znacznie wcześniej, może to być nawet o 10 lat. Zasady zostały określone w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku. Dowiedz się, komu przysługuje emerytura pomostowa. Zastanawiasz się, jakie zawody są objęte tym udogodnieniem? Ten artykuł jest dla Ciebie, jeżeli wykonujesz prace związane z czynnikami wysokiego ryzyka zarówno w kontekście technologicznym, jak i siłami natury, możesz ubiegać się o takie świadczenie emerytalne.  Poprzez czynniki związane z siłami natury mamy na myśli pracę pod wodą lub na wodzie, w powietrzu czy w miejscach o podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym. Świadczenie może być przyznane zarówno kobietom, jak i mężczyznom, jeżeli spełniają odpowiednie warunki. Należy pamiętać, że skorzystanie z emerytury pomostowej nie musi oznaczać końca kariery zawodowej. Nadal osoba, która pobiera świadczenie, może pozostawać w stosunku pracy, jednak na odrobinę innych warunkach.

Emerytura pomostowa, warunki

Standardowo, każdy z nas ma prawo do emerytury. Dla kobiet jest to wiek 60 lat, a dla mężczyzn 65. Jednak niektórym osobom emerytura przysługuje o 10 lat wcześniej, nie jest to niestety przywilejem każdego z nas. Należy spełniać kilka warunków oraz pracować w konkretnych zawodach. Poniżej przedstawiany podstawowe warunki, które trzeba spełniać w celu uzyskania świadczenie:

 • trzeba być urodzonym po 1948 roku.
 • Odpowiedni wiek- kobiety muszą mieć ukończone minimum 55 lat, a mężczyźni 60 lat,
 • osoba starająca się o wcześniejszą emeryturę musi posiadać co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a dodatkowo należy wykonywać tę pracę przed 1 stycznia 1999 r. i po 31 grudnia 2008 r.
 • osoba ubiegająca o emeryturę pomostową, musi posiadać udokumentowany czas pracy od ponad 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • oraz trzeba mieć rozwiązaną umowę z pracodawcą,

Mamy jednak pewne wyjątki, kiedy nie wliczamy do czasu pracy pewnych okresów, takich jak:

 • zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych,
 • zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich,
 • urlopów wychowawczych i bezpłatnych,
 • służby wojskowej,
 • Jeżeli o świadczenie ubiega się nauczyciel, do wyliczeń nie wliczamy również: urlopów dla zdrowia, szkoleniowych, na dalsze kształcenia czy pozostawanie w stanie nieczynnym,

Emerytura pomostowa, jak i gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku nie jest trudne. W celu uzyskania takiego zasiłku należy go złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania, do odpowiedniego ZUSu. Razem z wypełnionymi dokumentami należy przedstawić również zaświadczenie o wykonywanej pracy, świadectwa pracy przed 1 stycznia 1999 r. oraz dokument potwierdzający, że została rozwiązana ostatnia umowa. Wniosek można dostarczyć na kilka sposobów: osobiście w ZUS, poprzez platformę PUE lub wysłać za pośrednictwem poczty. Przy wysyłaniu dokumentów pocztą należy pamiętać, aby wysłać list za potwierdzeniem odbioru. Istnieje jeszcze możliwość wysłania dokumentów za pośrednictwem swojego ostatniego pracodawcy. Należy pamiętać, że od decyzji urzędu można się odwołać. Należy to zrobić do sądu okręgowego, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Praca w warunkach szkodliwych, a emerytura pomostowa

Jest to praca, która na co dzień naraża zdrowie i życie pracownika, dotyczy osób, które w swojej codziennej pracy są narażone na podwyższone czynniki ryzyka. W rozporządzeniu mamy wyszczególnione zawody, którym przysługuje to świadczenie, są to między innymi:

 • ciężkie prace fizyczne, np. obróbka węgla, rud, metali, czy prace z rozgrzanymi materiałami np. żeliwo. Mogą to być również zawody związane z obsługiwaniem pieców np. stalowniczych, czy obsługą maszyn wytwarzających metale, wyrobów ceramicznych oraz prace na wysypiskach i przy nieczystościach.
 • prace związane z wodą np. nurkowie, czy załadunki statków w portach,
 • prace związane z lotnictwem,
 • stanowiska związane z przetwórstwem, czy rozbiorem materiałów zawierających azbest,
 • prace związane z obróbką mokrych skór (garbarskie).

Praca o szczególnym charakterze, a emerytura pomostowa

Wyżej wymienione zawody nie są jedynymi, którym przysługuje wcześniejsza emerytura. O świadczenie emerytalne mogą ubiegać się również osoby, które pracowały na stanowiskach, które objęte są wysoką odpowiedzialnością. Do takich zawodów należą m.in.

 • piloci, czy kontrolerzy ruchu lotniczego,
 • maszyniści pojazdów kolejowych, w tym tramwajów,
 • funkcjonariusze straży ochrony kolei,
 • kierowcy autobusów i trolejbusów,
 • operatorzy żurawi,
 • osoby, pracujące przy produkcji materiałów wybuchowych
 • różnego rodzaju ratownicy medyczni (chemiczni, górscy, morscy, czy górnictwa otworowego)
 • nauczyciele i pedagodzy, którzy są zatrudnieni w specjalistycznych miejscach tj. w ośrodkach wychowawczych, socjoterapii, szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, czy schroniskach dla osób niepełnoletnich,
 • osoby pracujące w domach opieki społecznej dla osób chorych psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną,
 • personel medyczny zespołów operacyjnych, w tym anestezjolodzy w warunkach ostrego dyżuru.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Świadczenie jak większość takich zasiłków jest co roku waloryzowane. Na takich samych zasadach jak inne świadczenie emerytalno-rentowe. Wysokość świadczenia musi być wyższe lub równe kwocie najniższej emerytury. Obecnie emerytura wynosi 1100 złotych brutto. Jak widać, kwoty nie są porywające, więc jeżeli, spotkają Cię nieprzewidziane wydatki i Twoja emerytura nie starczy na wszystko, zapoznaj się z ofertą Ekassa. Dodatkowo można ubiegać się o ponowne ustalenie kwoty emerytury pomostowej. Zostanie to zrobione, jeżeli po dniu, od kiedy zostało przyznane świadczenie, osoba podjęła pracę i została objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Taki dokument należy złożyć po roku od przyznania emerytury lub po ustaniu świadczenia.

Jak obliczyć emeryturę pomostową?

Emerytura jest obliczana według wzoru, który jest udostępniony na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W skrócie jest to podstawa obliczenia emerytury podzielona przez średni czas trwania dalszego życia, wynik pokazuje nam, jak wysokie zostanie świadczenie. Czas życia został udostępniony w tablicy średniego dalszego trwania życia. Tablica jest aktualizowana, co roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w “Monitorze Polskim”. Każdy z nas może podejrzeć, jak taka tablica wygląda.

Ile czasu jest wypłacana emerytura pomostowa?

To świadczenie emerytalne przysługuje do czasu, aż beneficjentowi będzie przysługiwała powszechna emerytura. Istnieje jednak możliwość, że emerytura pomostowa zostanie wstrzymana. Taka sytuacja nastąpi w momencie, gdy osoba pobierająca zasiłek rozpocznie podczas jego trwania prace związane z podwyższonym ryzykiem, które zostały wymienione w początkowej części artykułu. Nie należy jednak tego mylić z dorobieniem dodatkowych pieniędzy do emerytury. Osoba pobierająca świadczenie może zostać zatrudniona i pracować, jednak w pracy o “normalnym” charakterze. Istnieje jednak pewne obwarowanie, aby świadczenie emerytalne było wypłacane w pełnej kwocie, nie można zarobić więcej niż 70% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy pensja przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie w postaci emerytury pomostowej zostanie wstrzymane. Warto o tym pamiętać, przy zawieraniu kolejnych stosunków pracy.

Jak wypłacana jest emerytura pomostowa?

Wypłaca ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najbliższy miejscu zamieszkania beneficjenta. Emerytura zostanie naliczona nie wcześniej, niż miesiąc przed złożeniem wniosku, ale od momentu, kiedy przysługiwało Wnioskodawcy prawo do tego świadczenia. Pieniądze są wypłacana przekazem pocztowym lub rachunek bankowy podany przez Wnioskodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *