Jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego?

Do najczęściej stosowanych przez komorników form egzekucji należy zajęcie środków na rachunku bankowym dłużnika. Pomimo faktu, że istnieją kwoty wolne od zajęcia, to najczęściej w pierwszej kolejności zostają zablokowane wszystkie środki na koncie, od których dłużnik zostaje całkowicie odcięty.

Kiedy komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne, nie wnika, jakie jest źródło pochodzenia pieniężnych środków znajdujących się na koncie. Traktowane są one jako całkowicie anonimowe, co powoduje wiele dodatkowych problemów dla dłużnika. Jeśli dług przewyższa stan konta, to każde kolejne środki, które na nie wpływają, również zostaną zablokowane. Będzie to trwało do momentu, aż komornik wyegzekwuje całą należność.

Oczywiście istnieje kwota wolna od zajęcia komorniczego, którą jest część wynagrodzenia za pracę, część emerytury, a także wolne od zajęcia świadczenia społeczne. Z reguły jednak to sam dłużnik musi udowodnić pochodzenie wpłacanych środków, aby komornik je odblokował i pozostawił do dyspozycji dłużnika.

Jak komornik zajmuje konto?

Procedura ściągania należności z konta bankowego zadłużonej osoby to de facto egzekucja z wierzytelności. Według prawa znajdujące się na koncie bankowym środki należą do banku – nie do właściciela konta, któremu w rzeczywistości przysługuje prawo zwrotu środków zdeponowanych na rachunku bankowym. Dlatego też ściąganie należności z konta bankowego określa się jako zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego osoby zadłużonej.

Komornik w trakcie przeprowadzania czynności egzekucyjnych powiadamia bank o fakcie zajęcia wierzytelności dłużnika, czyli o zajęciu środków znajdujących się na koncie. Od tego momentu wszystkie wpłaty dokonywane na konto dłużnika są przekazywane komornikowi.

Komornik zająć może nie tylko rachunek osobisty, ale także:

  • rachunki rozliczeniowe
  • lokaty terminowe
  • rachunki oszczędnościowe

Komornik ma również prawo do zajęcia rachunków zarówno w zwykłych bankach, jak i SKOK-ach oraz Bankach Spółdzielczych.

A co z zajęciem wspólnego rachunku?

Komornik może również zająć rachunek, który jest współwłasnością dwóch lub większej liczby osób. W takiej sytuacji również zablokowaniu podlega cały rachunek wraz ze znajdującymi się na nim środkami.

Jest to niezwykle trudna sytuacja, która wymaga natychmiastowego działania ze strony dłużnika. Musi on przedstawić komornikowi umowę, która reguluje prowadzenie rachunku, na podstawie której komornik określi udziały dłużnika. W sytuacji, gdy nie mamy takiej umowy, komornik przyjmuje równe udziały dla każdego właściciela konta. Dopiero wtedy część środków zgromadzona na koncie zostaje odblokowana.

W przypadku małżeństwa przepisy pozwalają na przeprowadzenie egzekucji na wspólnym koncie, bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi osoby zadłużonej. Co nie zmienia faktu, że małżonek dłużnika ma prawo żądać zwolnienia od egzekucji środków należących do jego majątku osobistego, który np. był zgromadzony przed zawarciem małżeństwa lub w sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, o której wiedział wierzyciel.

 

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *