Krajowy Rejestr Długów

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji gospodarczej i równocześnie narzędzie umożliwiające wymianę danych pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami oraz osobami fizycznymi.

Pełna nazwa KRD to Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. Spółka założona została 4 sierpnia 2003 roku. Jej obecne działanie reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i danych gospodarczych.

Siedziba biura mieści się we Wrocławiu, jednak przepływ informacji odbywa się przede wszystkim drogą elektroniczną za pomocą nowoczesnego systemu komunikacyjnego, udostępnionego na platformie internetowej KRD. Żeby móc z niego korzystać należy zarejestrować się do systemu. Wszystkie niezbędne informacje na temat dokładnego zakresu działania i funkcji KRD, a także sposobu korzystania z niego zostały zawarte w treści niniejszego artykułu.

Sprawdź, czym dokładnie jest ten rejestr, znany szerzej opinii publicznej pod nazwą czarnej listy dłużników. Dowiedz się, za co można do niego trafić i czy można się z niego wykreślić. A może okaże się, że warto się w nim znaleźć i jeszcze na tym skorzystać!

Do czego służy Krajowy Rejestr Długów?

Zakres działania KRD jest zazwyczaj kojarzony z rozbudowaną bazą informacji na temat dłużników, której negatywne wpisy potocznie określane są jako zła historia kredytowa i utrudniają bądź nawet uniemożliwiają osobom zadłużonym zaciągnięcie pożyczki lub innego zobowiązania finansowego.

Prawda jest jednak taka, że jego rola nie ogranicza się jedynie do gromadzenia i wymiany danych gospodarczych, które dotyczą uczciwości i rzetelności przedsiębiorstw czy osób fizycznych.

Umożliwia on również przeprowadzenie skutecznej windykacji należności, a także pozwala na stały monitoring kontrahentów, który zapewnia bieżącą kontrolę sytuacji finansowej klientów i partnerów biznesowych.

Poza tym KRD prowadzi specjalny program patronacki Rzetelna Firma, w którym uczestniczy już ponad 50 000 przedsiębiorstw odznaczonych certyfikatem wierzytelności, będącym gwarancją uczciwości i solidności firmy. Równocześnie warto wiedzieć o tym, że biuro przyjmuje informacje nie tylko o zadłużeniu, ale również o terminowych spłatach zobowiązań, co zwiększa wiarygodność figurujących w bazie podmiotów.

Jaki obszar gospodarczy obejmuje baza KRD

W bazie informacji gospodarczej Krajowego Rejestru Długów znaleźć można dane z takich sektorów jak:

 • finanse (banki, leasingi, pożyczki, ubezpieczenia)
 • handel (hurtownie, sklepy, sklepy internetowe)
 • administracja (urzędy, sądy, samorządy)
 • przemysł (spożywczy, energetyczny, farmaceutyczny)
 • usługi (nieruchomości, telekomunikacja, transport)

Kto i za co może trafić na listy dłużników KRD?

Do rejestru mogą trafić zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, którzy nie spłacili swoich zobowiązań finansowych we wcześniej ustalonym terminie. Możliwość dopisania dłużników do bazy jest jednak ściśle regulowana – począwszy od minimalnej kwoty zadłużenia, która upoważnia do dokonania wpisu, na dokładnie określonych wymogach formalnych skończywszy. Kontrola nad procesem dodawania nowych wpisów zapewnia wiarygodność i przejrzystość całego systemu. Za co dokładnie można znaleźć się na czarnych listach KRD?

Konsumenci

Podstawą zgłoszenia konsumenta (osoby fizycznej) do rejestru dłużników jest nieuregulowane zobowiązanie opiewające na kwotę co najmniej 200 zł, z której spłatą konsument zwleka co najmniej 60 dni od wymaganego i wcześniej ustalonego terminu. Zakres gospodarczy, jaki obejmuje wpis, to:

 • umowy o kredyt konsumencki
 • umowy o przewóz osób czy też bagażu w komunikacji zbiorowej
 • umowy o dostarczenie energii elektrycznej
 • umowy o dostarczenie gazu i oleju opałowego
 • umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków i nieczystości

Zanim wpis zostanie dokonany, wierzyciel musi przynajmniej trzydzieści dni wcześniej wysłać listem poleconym lub doręczyć bezpośrednio na ręce dłużnika ostateczne wezwanie do zapłaty zobowiązania.

W wezwaniu musi się również znajdować ostrzeżenie, że wierzyciel w razie dalszego braku spłaty zadłużenia ma zamiar przekazać dane do KRD BIG SA. W piśmie należy również podać pełną nazwę biura informacji kredytowej oraz poniżej podany adres siedziby spółki:

Krajowy Rejestr Długów

Biuro Informacji Gospodarczej SA

Ul. Danuty Siedzikówny 12

51-214 Wrocław

Przedsiębiorcy

W przypadku nieuczciwych przedsiębiorców podstawą dokonania wpisu jest zadłużenie na rzecz wierzyciela, które wynika z zawartej pomiędzy podmiotami umowy i wynosi minimum 500 zł, a którego spłata wymagana jest podobnie jak w przypadku konsumenta również co najmniej od 60 dni.

W tym przypadku wierzyciel także musi wcześniej wysłać lub doręczyć do rąk własnych dłużnika wezwanie do zapłaty i zawiadomienie o ewentualnym przekazaniu informacji na temat zadłużenia do Krajowego Rejestru Długów.

Kto może zgłosić dłużnika do KRD

Do bazy informacji gospodarczej dłużnika mogą dodać firmy lub jednostki samorządowe i organizacyjne (np. gminy i urzędy), mające podstawy roszczeniowe wobec firmy czy konsumenta, które spełniają wcześniej podane warunki. Wpisu może dokonać także osoba fizyczna, musi jednak posiadać sądowy tytuł wykonawczy dotyczący na przykład zaległych alimentów, niewypłaconych pensji itp.

Jak dokonać wpisu do KRD

Wpisu dłużnika do bazy KRD można dokonać po 30 dniach od wysłania listownego wezwania do spłaty zaległego zobowiązania, w którym musi znajdować się ostrzeżenie o planowanym zgłoszeniu przez wierzyciela niezapłaconego długu do Krajowego Rejestru Długów BIG SA.

Przy dokonywaniu wpisu do bazy wierzyciel musi koniecznie dopilnować, aby dane dotyczące dłużnika były aktualne. Co istotne, do bazy można wpisać także te długi, które zostały już przedawnione, ale nadal pozostają niespłacone.

Weryfikacja bazy dłużników

W bazie danych możemy sprawdzić zarówno siebie oraz swoją firmę, jak i innych przedsiębiorców czy potencjalnych klientów. Równocześnie możemy zobaczyć, kto w bazie szukał dotyczących nas informacji. Jak widać, zakres weryfikacji jest szeroki i działa niejako w obie strony. Na bieżąco możemy sprawdzać zarówno swoją aktualną sytuację, jak i monitorować interesujące nas firmy czy osoby.

W celu weryfikacji własnego statusu możemy udać się do siedziby firmy lub zalogować się do systemu internetowego dostępnego na stronie KRD. Jeśli jeszcze nie posiadamy swojego konta, to musimy je założyć w Serwisie Ochrony Konsumenta. Poniżej znajdą się informację, jak to zrobić. Każdy zarejestrowany w systemie KRD może również sprawdzić wiarygodność wskazanych przez siebie firmy, wystarczy do tego podanie jej NIP-u.

Co istotne, w bazie znajdują się nie tylko informacje negatywne, ale i pozytywne, które dotyczą zarówno firm, jak i konsumentów. Jeśli zatem jesteśmy rzetelni i zawsze płacimy wszystkie nasze rachunki i zobowiązania na czas, to możemy zadbać o to, aby te pozytywne informacje zostały odnotowane w bazie KRD. Sprawi to, że zyskamy na wiarygodności i np. będziemy mogli łatwiej uzyskać kredyt albo zostaniemy lepiej odebrani przez potencjalnego klienta czy kontrahenta.

Jak się zalogować do systemu?

Zanim jednak uzyskamy dostęp do bazy, a tym samym będziemy mogli zdobyć potrzebne informacje, musimy zarejestrować się do systemu KRD. Konto, jakie otrzymamy, zależy od tego, czy jesteśmy firmą, instytucją, czy osobą fizyczną. System dzieli się pod tym względem na dwie oddzielne sekcje:

 • KRD – Konsument (Serwis Ochrony Konsumenta)
 • KRD – Firma/Administracja

Żeby się zarejestrować w panelu klienta, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej KRD. Niezbędne przy tym będzie podanie takich danych jak:

 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji
 • PESEL
 • nr i seria dowodu osobistego oraz jego data ważności
 • telefon komórkowy
 • e-mail

W przypadku firm należy podać:

 • nazwę firmy
 • NIP
 • e-mail
 • telefon

Przy zakładaniu konta w panelu klienta należy również podać hasło, którym będziemy się później posługiwać przy logowaniu. Loginem użytkownika jest natomiast jego niepowtarzalny numer PESEL. Co najważniejsze, aktywacji konta dokonujemy jednorazowo, a na dodatek całkowicie za darmo.

Jak korzystać z KRD?

Informacje na temat wiarygodności sprawdzanych przez nas podmiotów uzyskujemy po zalogowaniu się do systemu. Dane przychodzą w postaci raportu, w którym znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne wpisy. KRD wprowadził również bardziej zaawansowane rozwiązania dla firm, które korzystają z bazy danych biura na szerszą skalę. Dla tego typu podmiotów możliwe jest dostosowanie odpowiednich protokołów wymiany danych (API), które łączą się z bazą KRD.

Ile kosztuje raport z informacjami o podmiocie?

Raport KRD możemy otrzymać poprzez e – mail lub pocztą tradycyjną. W przypadku raportu w wersji papierowej musimy doliczyć koszty przesyłki. Raz na sześć miesięcy osoby fizyczne mogą sprawdzić siebie za darmo. W przypadku firm jeden raport w wersji elektronicznej kosztuje 7,50 zł. Firmy, które decydują się na stały monitoring, mogą wykupić miesięczny abonament, który jest oferowany w różnych pakietach cenowych.

KRD umożliwia również pobranie danych z innych rejestrów informacji gospodarczej, takich jak Erif BIG SA, BIG InfoMonitor czy z Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG SA. Usługa ta traktowana jest jako dodatkowa i kosztuje 24,39 zł netto (plus VAT).

Kiedy można usunąć wpis z KRD

Negatywny wpis do KRD powinien zostać usunięty po spłaceniu zaległych należności. Wierzyciel ma obowiązek poinformować biuro o zaistniałym fakcie nie później niż do 14 dni od terminu spłaty zadłużenia. W ciągu następnych siedmiu dni biuro kasuje nieaktualny już wpis dotyczący zadłużenia.

Jeśli wierzyciel nie zgłosi do KRD informacji o otrzymanej spłacie, mogą czekać na niego dotkliwe sankcje w postaci grzywny sięgającej nawet 30 tysięcy złotych. Wpis do KRD może również zostać anulowany po zbyciu wierzytelności przez wierzyciela, jeśli taki fakt zostanie zgłoszony w biurze. Wtedy biuro w ciągu 14 dni od zgłoszenia usuwa wpis, chyba że jeszcze przed upłynięciem tego czasu nowy wierzyciel zwróci się do biura o aktualizację danych. Wtedy wszystko zostaje, tak jak było.

Informacje w KRD są również usuwane z powodu upływu czasu. Według tej zasady dane na temat dłużnika usuwane są po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji i nie później niż po 10 latach od zgłoszenia długu przez wierzyciela.

Jak usunąć wpis do KRD?

Obowiązek usunięcia nieaktualnego wpisu z bazy ciąży na wierzycielu. W ciągu 14 dni od spłaty zobowiązania musi on zgłosić ten fakt w biurze wraz z żądaniem wykreślenia dłużnika z listy. Jeśli obowiązek ten nie zostanie wypełniony, podmiot, którego dotyczy nieaktualny wpis, ma prawo złożyć do KRD tzw. zarzut.

Wtedy biuro wysyła do wierzyciela informacje o zaistniałej sytuacji wraz z nakazem ustosunkowania się do postawionego mu zarzutu. Jeśli wierzyciel nie zareaguje na pismo w ciągu czternastu dni, wpis zostaje usunięty. Innym sposobem na usunięcie nieaktualnych informacji jest przedstawienie w biurze KRD niepodważalnych dokumentów potwierdzających spłatę zadłużenia.

KRD, a BIK i BIG- czym się różnią?

Pomimo tego, że KRD, BIG i BIK pełnią podobną funkcję, istnieją różnice, zarówno w działaniu tych instytucji, jak i w rodzaju gromadzonych przez nie informacji oraz regulacji prawnych, które są podstawą ich działania. Przede wszystkim systemy te są niezależne od siebie.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej S. A. jest przedsiębiorstwem założonym w 1997 roku przez Związek Banków Polskich i prywatne banki. Ich zadaniem jest gromadzenie informacji dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach, SKOK-ach (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) i od jakiegoś czasu także w pozabankowych firmach pożyczkowych.

W rejestrach BIK odnotowane są wszystkie dane o udzielonych kredytach i zobowiązaniach finansowych zarówno firm, jak i prywatnych konsumentów. Dane zgromadzone w BIK stanowią jeden z głównych elementów branych pod uwagę przy ocenie ryzyka kredytowego, czyli tak zwanego scoringu kredytowego. Każdy, kto ubiega się o kredyt w banku, zostaje poddanych tego typu analizie i w zależności od jej wyników, jego wniosek kredytowy zostanie zaakceptowany, odrzucony lub zmodyfikowany – bank może zaproponować np. niższy kredyt na dłuższy okres czasu itp.

Natomiast BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) jest określeniem ogólnym dla wszystkich instytucji gromadzących oraz przechowujących i udostępniających dane gospodarcze dotyczące zarówno dłużników, jak i rzetelnych płatników. Obecnie w Polsce istnieje 5 biur informacji gospodarczej, do których należą:

 • Krajowy Rejestr Długów BIG
 • BIG InfoMonitor
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Usługi dodatkowe w KRD

Do usług określanych jako dodatkowe, które są oferowane przez biuro informacji gospodarczej KRD należą między innymi:

 • powiadomienia o dopisaniu do listy dłużników wysyłane pocztą
 • dostęp do raportu SCHUFA
 • dostęp do raportu Bisnode D&B
 • pieczęć prewencyjna w automacie stemplarskim
 • pobranie zaktualizowanego raportu Verdict
 • program Rzetelna Firma
 • windykacja na koszt dłużnika

Usługi te są płatne. Dokładny cennik znajduje się na stronie internetowej KRD.

Jak widać, KRD to nie tylko baza danych, w której gromadzone są informacje na temat dłużników, chociaż najczęściej z tym jest kojarzony. Jest to w rzeczywistości niezwykle kompleksowy system, dzięki któremu możemy skutecznie monitorować sytuację finansową swoich klientów i partnerów biznesowych. Z jednej strony KRD wspiera wierzycieli na drodze do odzyskania długu, z drugiej pomaga budować pozytywną opinię, która jest najlepszym wyznacznikiem rzetelności i uczciwości, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Rola biura informacji gospodarczej jest ważna, a jej pozytywny wpływ na bezpieczeństwo zawieranych transakcji pozwala zminimalizować ryzyko ewentualnych problemów finansowych. Warto zatem korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą wymiana informacji za pośrednictwem biur, takich jak KRD.

Dane, jakie są dostępne na stronie KRD, wykazują, że firma w ciągu 14 lat swojej działalności dostarczyła 145 000 000 raportów i odzyskała 51 500 000 000 zł należności dla swoich klientów. W tym wszystkim pamiętać należy o tym, że wpisy do KRD nie są nieodwracalnym wyrokiem i można je usunąć. A sama baza może być wykorzystywana nie tylko do mobilizacji opieszałych dłużników, ale również do budowania pozytywnego wizerunku zarówno firmy, jak i konsumenta.

Dane kontaktowe do KRD

Numery telefonu – centrala:

71 78 50 310
71 78 50 430

Infolinia dla firm:

71 78 50 120

Informacja dla konsumentów:

71 78 50 395

Rzecznik klienta:

71 785 00 98

Rozmowa z konsultantem:

71 78 50 080

Adresy e-mail:

centrala@krd.pl

konsument@krd.pl

rzecznikklienta@krd.pl

 

 

 

3 komentarze

 1. zdarza się jednak że do KRD trafiają dane osoby która nie ma problemów z płynnością finansową, mój brat miał taką niezłą szopke: https://www.eporady24.pl/odszkodowanie_za_bezpodstawny_wpis_do_krajowego_rejestru_dluznikow,pytania,4,60,16690.html i potem odkręcanie tego trwało tak długo że to jest w ogóle kpina na skale krajowa. także te wszystkie listy dłużników powinny byc moim zdaniem mocno monitorowane i nadzorowane a nie taka samowolka jak obecnie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *