Kredyt studencki

Z założenia kredyt studencki charakteryzuje się naprawdę atrakcyjnym oprocentowaniem i warunkami spłaty, jednak zaledwie 2,3 procent upoważnionych do niego osób decyduje się skorzystać z tej formy wsparcia.

Koszty utrzymania w przypadku studentów nie należą do najniższych. I chociaż większość z nich uczęszcza na państwowe uczelnie, które w przypadku studiów dziennych są darmowe, to jednak dla studentów przyjezdnych z innych miast opłaty za akademik czy stancję, zakup książek oraz pomocy naukowych, a także wyżywienie są naprawdę wysokie.

O ile osoby uczące się w trybie zaocznym mogą gdzieś sobie dorobić, to w przypadku studiów dziennych jest to niezwykle trudne. Nie wspominając już tych, co studiują na uczelniach prywatnych, które do najtańszych nie należą. Niestety pomoc rodziny czasami nie jest wystarczająca, aby taki student mógł się utrzymać. A bywa i tak, że z różnych względów nie ma jej wcale.

Oprocentowanie tego kredytu to tylko połowa stopy redyskontowej weksli NBP (1,75%), co może znacznie podreperować budżet żaka i zwiększyć zarówno komfort jego życia, jak i efektywność nauki.

Co istotne, w jego finansowaniu pomaga również państwo, trwa to cały okres wypłacania kredytu oraz przez 2 lata po ukończeniu studiów pokrywa koszty odsetek. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu środków, jakimi dysponuje Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Kto dostanie kredyt studencki?

Obecnie o kredyt studencki mogą się ubiegać nie tylko studenci studiów dziennych i zaocznych, uczęszczający na uczelnie publiczne lub prywatne oraz doktoranci. Od 2016 roku osoby, które dopiero ubiegają się o przyjęcie na studia, także mogą składać wnioski.

Prawo do tego mają osoby, które rozpoczęły studia, mając mniej niż 25 lat. Termin na złożenie wniosków trwa od 15 lipca do 20 października.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o kredyt studencki składa się do banków, które posiadają w swojej ofercie kredyty studenckie. Obecnie są to:

 • Bank Pekao S. A.
 • Bank PKO BP
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. (w tym zrzeszone banki)
 • SGB – Bank S. A. (w tym zrzeszone banki)

Na stronach internetowych banków są umieszczone dokładne informacje dotyczące oferty kredytów studenckich. Znajdują się tam również informacje na temat dodatkowych opłat oraz warunków ich przyznania.

Kredyt studencki – jakie kryteria trzeba spełnić?

Podstawą do przyznania kredytu, obok warunku bycia studentem/doktorantem lub przyszłym studentem, jest wysokość dochodu miesięcznego na członka rodziny studenta. Żeby kredyt studencki został przyznany, nie może on przekraczać 2 500 zł netto na osobę. To jednak nie wszystko.

Oprócz tego ubiegając się o kredyt studencki, musimy mieć poręczyciela, który w razie problemów zagwarantuje spłatę kredytu. Najczęściej takim poręczycielem są rodzice studenta. Jeśli jednak z różnych powodów osoba wnioskująca nie może liczyć na to, że ktoś za niego poręczy, istnieje alternatywa w postaci poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego (osoby zamieszkałe na terenach miejskich) lub poręczenia ARMiR (osoby zamieszkałe na terenach wiejskich).

Pomoc BGK w tym zakresie może dotyczyć nawet 100% kwoty kredytu, jeśli osoba wnioskująca pozbawiona jest opieki rodzicielskiej lub dochód rodziny na osobę nie przekracza 1 500 zł oraz 90%, gdy dochód nie przekracza 2000 zł.

Natomiast ARMiR oferuje wsparcie w postaci 100% dla studentów, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1000 zł. Jeśli jest on wyższy agencja, w zależności od wysokości dochodu, może przyznać dofinansowanie do 80% kwoty kredytu.

Jakie dokumenty dołączamy do wniosku?

Studenci/doktoranci ubiegający się o kredyt studencki obok samego wniosku muszą również złożyć do banku:

 • oświadczenie o dochodach i liczbie osób w rodzinie wnioskodawcy
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej o posiadaniu statusu studenta/doktoranta lub o uczestnictwie w rekrutacji na studia
 • inne dodatkowe dokumenty wskazane przez bank, które są związane z zabezpieczeniem kredytu (poręczenia itp.)

Ile możemy dostać kredytu i na jaki okres?

Kredyt wypłacany jest raz w miesiącu w postaci rat comiesięcznych, które są ustalane indywidualnie, a ich wysokość może wynosić:

 • 400 zł
 • 600 zł
 • 800 zł
 • 1000 zł

Okres pobierania kredytu przez studentów wynosi maksymalnie 6 lat. Doktoranci mogą liczyć maksymalnie na 4 lata finansowania. Raty wypłacane są przez 10 miesięcy w roku. Kredytobiorcy mogą w zależności od potrzeb zwiększać bądź zmniejszać kwotę raty, wybierając spośród dostępnych opcji od 400 zł do 1000 zł.

Jakie obowiązki dla pobierających kredyt?

Warunkiem zachowania ciągłości wypłacanych transz jest przedstawienie banku aktualnej, czyli podbitej w dziekanacie, legitymacji studenckiej, co trzeba zrobić po rozpoczęciu każdego nowego semestru, czyli do 31 października i do 31 marca. Podobnie jest w przypadku doktorantów, którzy muszą przedstawić swoją legitymację do 31 października.

Dodatkowo osoba pobierająca kredyt musi informować bank o wszystkich sytuacjach i zdarzeniach, które wydłużają okres kredytowania, czyli o niezaliczonych semestrach, urlopie studenckim/doktoranckim, utracie statusu czy zawieszeniu w prawach studenta/doktoranta.

Warunki spłaty

Zwrot kredytu studenckiego rozpoczynamy 2 lata po zakończeniu studiów. Dopiero wtedy zostają naliczane odsetki w wysokości 0,875%. Tym samym kredyt ten jest najtańszym w spłacie kredytem, jaki jest dostępny na rynku. Wysokość rat miesięcznych jest równa połowie wysokości transz, jakie otrzymywaliśmy w trakcie studiowania. Także, jeśli np. było to 400 zł, to spłacamy 200 zł plus odsetki.

Istnieje również możliwość jednorazowego spłacenia kredytu studenckiego. A jeśli skończyliśmy studia, należąc do grona 5% najlepszych studentów uczelni, to możemy ubiegać się o umorzenie 20% kredytu. W przypadku trudnej sytuacji finansowej mamy również możliwość wnioskowania o obniżenie comiesięcznej raty, a nawet na 12. miesięczne zawieszenie jego spłaty.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *