Który ze sposobów oszczędzania na dodatkową emeryturę jest najlepszy?

Emerytura to czas zasłużonego odpoczynku po długich latach pracy. Powinien być to okres, kiedy nie musimy się już niczym przejmować i możemy w pełnić realizować swoje pasje oraz pozwalać sobie na drobne przyjemności. Niestety rzeczywistość okazuje się całkiem inna. Dla wielu Polaków emerytura to nerwowy czas spowodowany niskimi świadczeniami i brakiem pieniędzy. Jak zatem zabezpieczyć swoją przyszłość i oszczędzać pieniądze na emeryturę? Istnieje kilka sposobów, które pomogą zgromadzić dodatkowe środki.

Formy dodatkowego oszczędzania, czyli IKE, IKZE, PPE, OFE

Zacznijmy od wyjaśnienia, jak dzielą się i jak działają systemy odpowiedzialne za gromadzenie i wypłacanie emerytur. Obecnie w Polsce istnieją trzy instytucje, z których możliwe jest otrzymywanie świadczeń:

  • Pierwszy filar – ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  • Drugi filar – OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny)
  • Trzeci filar – wszystkie pozostałe instytucji, w których istnieje możliwość gromadzenia dodatkowych oszczędności, czyli PPE, IKE, IKZE oraz PPK.

O ile każdy wie, że każdego pracującego obejmuje ZUS, to często pojawiają się wątpliwości związane z OFE. Otóż przynależność do OFE jest obowiązkowa dla wszystkich osób czynnych zawodowo. Wyjątek stanowią urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku, których reforma w ogóle nie objęła, oraz osoby urodzone w latach 1949-1968, które do OFE przystępować mogły, ale nie musiały.

Niemniej jednak najwięcej pytań i kontrowersji budzi zawsze trzeci filar, który nieustannie gromadzi wokół siebie tyle samo zwolenników, co przeciwników. Czy jest on zatem opłacalny i czy warto z niego korzystać? Po pierwsze, uczestnictwo w którymkolwiek programie tego filaru jest dobrowolne, a więc to my sami decydujemy, czy chcemy być nim objęcie, czy nie.

Zdaniem wielu ekspertów najkorzystniejszą formą oszczędzania w ramach trzeciego filaru są pracownicze programy emerytalne (PPE). Niestety jak się okazuje, nie każdy ma możliwość korzystania z tego rozwiązania. Składki na ten fundusz są odprowadzane przez naszego pracodawcę i to on decyduje, czy chce tworzyć PPE. Jeśli tak, to przyjmuje ona wówczas na siebie obowiązek finansowania składek podstawowych za pracowników objętych programem (maksymalna wysokość to 7% pensji brutto). W rzeczywistości tylko niewielki odsetek pracodawców decyduje się na PPE.

Bardziej samodzielną formą oszczędzania jest IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Oba programy tak naprawdę działają na podobnych zasadach, jednak podstawowa cecha, która je różni to różnego rodzaju ulgi podatkowe. Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE wiąże się przede wszystkim ze zwolnieniem z podatku. Korzyści te jednak są rozłożone w czasie i na pierwszy rzut oka mało widoczne. Programy różnią także w kwestii wieku, w jakim możemy podjąć wypłaty. W przypadku IKE możliwość wypłaty zgromadzonych funduszy uzyskujemy najwcześniej w wieku 55 lat. Na pieniądze z IKZE musimy poczekać dłużej, bowiem będą one dostępne dopiero po ukończeniu 65 roku życia.

Czy warto inwestować w trzeci filar?

Ciężko jest stwierdzić, czy oszczędzanie w ramach dodatkowych programów emerytalnych jest korzystne. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile zarabiamy i jak dużo środków chcemy odłożyć. Warto zaznaczyć, że wiąże się to z przeznaczaniem części pieniędzy z comiesięcznego przychodu na ten cel. Oczywiście może to zwiastować godną i bezpieczną przyszłość, ale również znacznie obniżyć komfort i poziom obecnego życia.

Wiele osób uważa także, że dobrą alternatywą są w takich sytuacjach konta oszczędnościowe. Jednak i w tym przypadku trzeba znać podstawowe zasady i warunki, na jakich opierają się tego typu oszczędności. Wiele zależy tu od oprocentowania konta oszczędnościowego, kosztów jego utrzymania, czy limitów wpłat i wypłat. Warto zatem dokładnie sprawdzić warunki, jakie oferuje nam dany bank, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję. Dobrym pomysłem wydają się także inwestycje w nieruchomości, akcje i papiery wartościowe. Jest to już jednak bardziej wymagająca forma zarabiania pieniędzy i zazwyczaj wiąże się z koniecznością posiadania dużego kapitału na starcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *