Odsetki ustawowe za opóźnienie: ile wynoszą? Jak je obliczyć?

Wszyscy płacimy różnego rodzaju rachunki, czasem spłacamy raty pożyczki i kredytu, różne pożyczki pozabankowe, czasem musimy w określonym czasie zapłacić za usługę lub nabyte dobra, czyli opłacić swoje faktury. Banki, firmy pożyczkowe i więksi usługodawcy, np. dostawcy prądu, już od pierwszego dnia zaległości ze spłatą należności, naliczają adekwatne odsetki za zwłokę. Nie zawsze mamy możliwość, ale też nie zawsze pamiętamy o dokładnych terminach dokonywania opłat. Co dzieje się w przypadku, gdy przeoczymy obowiązujące nas daty spłat? Co na ten temat mówi ustawa i w jaki sposób naliczane są odsetki za opóźnienie? W jaki sposób można obliczyć je samemu? Sprawdź!

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że fakt naliczania odsetek przez wierzyciela lub zgoda na brak naliczania, jak również wysokość tych odsetek, zazwyczaj określony jest w umowie między stronami. To właśnie umowa stanowi pierwszy co do ważności dokument wskazujący nasze obowiązki dotyczące spłaty. W przypadku, jeśli umowa nie określa wysokości odsetek, wierzyciel odwołuje się do art. 481 par. 1 Kodeksu Cywilnego, który ich wysokość (również maksymalną) określa ustawowo. W sytuacji, gdy odsetki zaczynają być naliczane, wierzyciel nie jest zobowiązany do zawiadomienia dłużnika o tym fakcie. Jedyny jego obowiązek, to przedstawienie swojego żądania w formie pisemnej. Należy być również świadomym tego, że w umowie mogą być zawarte dodatkowe klauzule dotyczące opóźnień w spłacie i obsługi naliczanych odsetek, a określające dodatkowe koszty, jakie musi ponieść dłużnik. Może w takim wypadku chodzić na przykład o koszty windykacyjne.

Ile zapłacimy otrzymując takie pismo? Kierując się wytycznymi ustawy, od 2016 roku obowiązuje stawka 1,5%. Jednak aby obliczyć pełną kwotę odsetek ustawowych za opóźnienie, do stopy referencyjnej NBP (1,5%), należy doliczyć jeszcze stawkę bazową, która wynosi 5,5%, co łącznie daje aż 7%. Maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie to dwa razy tyle, czyli 14%. Jest to więc najwyższa możliwa stopa procentowa, jaką wierzyciel może zawrzeć w umowie. Chcąc samemu obliczyć, jakiej wysokości odsetki dotyczą aktualnie naszego długu, możemy wspomóc się specjalnymi kalkulatorami zamieszczonymi w Internecie albo obliczyć je tradycyjnie. A można zrobić to w bardzo prosty sposób. Przykładowo – zalegamy z ratą pożyczki, której miesięczna kwota to 300 zł. Zapłaciliśmy ją po 10 dniach. Przy odsetkach ustalonych na 7%, postępujemy następująco:

300 zł x 7% = 21 zł w skali roku

21 zł : 365 dni = 0,057 zł za dzień

0,057 zł x 10 dni = 0,57 zł naliczonych odsetek

Spójrzmy teraz na przykład przy maksymalnej możliwej kwocie naliczonych odsetek. Nasz jednorazowy dług to 2000 zł. Spłaciliśmy go po 3 tygodniach.

2000 zł x 14% = 280 zł w skali roku

280 zł : 365 dni = 0,767 zł za dzień

0,767 zł x 21 dni = 16,10 zł naliczonych odsetek

Jeśli nasze odsetki są dla nas znaczne i chcielibyśmy je umorzyć, to największe szanse na to mamy w umowach z drobniejszymi przedsiębiorcami i usługodawcami, gdzie możemy liczyć na bardziej indywidualne podejście. W takich sytuacjach bardziej liczyć się może kontakt z klientem i jego utrzymanie, niż niezbyt znaczące dla firmy sumy pieniędzy. Przy korporacjach, dużych firmach i bankach sprawa będzie dużo trudniejsza lub wręcz niemożliwa i trzeba liczyć się z nieuchronnością spłaty odsetek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *