PPK: ból głowy pracodawcy

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne. Główną zasadą programu jest gromadzenie i pomnażanie środków pieniężnych, które w przyszłości mają stać się zabezpieczeniem finansowym. Choć sam pomysł wydaje się słuszny, to nie dla wszystkich będzie on korzystny, zwłaszcza dla pracodawców.

O ile udział w programie będzie dowolny w przypadku pracowników, to pracodawcy zmuszeni będą do podjęcia współpracy z wybraną instytucją finansową, która będzie się zajmować obsługą i prowadzeniem PPK. Jest to duże wyzwanie, zwłaszcza w przypadku dużych firm. Wybranie najkorzystniejszej oferty dla wszystkich pracowników może okazać się bardzo trudne.

Nowe obowiązki pracodawcy w związku z PPK

Kluczowym krokiem będzie na pewno przemyślany i dobry wybór firmy, z którą pracodawca podpisze umowę o PPK. Warto od razu wspomnieć, że instytucje finansowe, ubiegające się o możliwość tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych będą musiały posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie z zakresu zarzadzania funduszami emerytalnymi lub rentownymi. Ponadto, będą musiały posiadać określny kapitał własny i spełniać kilka innych warunków.

Po stronie przedsiębiorcy będzie leżał obowiązek uiszczania składek na konto uczestników (czyli pracowników) PPK. Istnieć będą dwa rodzaje składek. Podstawowa i dodatkowa. Ta pierwsza będzie składką obowiązkową, w wysokości 1,5% pensji brutto pracownika, Składka dodatkowa, będąca dobrowolna wynosić będzie do 2,5% od pensji brutto pracownika.
Wpłaty te będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jednak dla większości pracodawców jest to marne pocieszenie. Wprowadzenie PPK w wielu przypadkach będzie oznaczać konieczność modernizacji systemów kadrowo – płacowych, co wygeneruje dodatkowe koszty. Zgodnie z ustawą, to również pracodawca będzie miał obowiązek terminowego pokrywania kosztów naliczania i przekazywania wpłat do PPK.

Czy PPK dotyczy wszystkich pracodawców i pracowników?

Każdy pracodawca będzie miał obowiązek uwzględnienia w planie PPK wszystkich pracowników poniżej 55 roku życia, pod warunkiem, że ich staż pracy w danej firmie jest dłuższy niż 3 miesiące. Pracownicy, którzy będą pomiędzy 55 a 70 rokiem życia będą mogły zapisać się do programu dobrowolnie, jednak pracodawca będzie musiał ich poinformować o takie możliwości. Każdy pracownik będzie również mógł zrezygnować z realizacji planu PPK. Żeby tego dokonać, będzie musiał przedstawić pracodawcy odpowiedni wniosek na piśmie.

Warto także zaznaczyć, że pracodawcy, którzy nie wywiążą się z obowiązku wprowadzenia PPK lub będą prowadzić go nieprawidłowo będą musieli liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kary, jakie przewidziano w przypadku popełniania wykroczeń w tym zakresie będą wahać się od 1000 zł do nawet 1 000 000 zł. Całość będzie sprawdzana i nadzorowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

Harmonogram i działanie PPK

Obowiązek wprowadzenia PPK obejmie w pierwszej kolejności duże firmy i przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób. Termin, jaki wyznaczono dla tej grupy to 1 lipca 2019r. Następnie, od 1 stycznia 2020r. obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. W ostatniej kolejności do programu przystąpią pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób oraz pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.

Pieniądze zgromadzone w czasie programu PPK mają być wypłacane pracownikom po ukończeniu przez nich 60 roku życia. Granica wiekowa będzie taka sama w przypadku kobiet i mężczyzn. To, ile faktycznie uda się zaoszczędzić pieniędzy zależeć będzie od wielu czynników. Wpływ na ostateczna kwotę emerytury będzie mieć przede wszystkim wiek, w jakim przystąpimy do programu oraz wysokość składek.

PPK – koszty dla pracodawcy

Wprowadzenie PPK oznacza oczywiście wzrost kosztów dla każdego pracodawcy. Będzie on zobowiązany do comiesięcznego odprowadzania 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto. Nie ma on również prawa do obniżenia pracownikom wynagrodzeń, co regulują odpowiednia przepisy kodeksu pracy. Do kosztów zaliczyć należy także to, o czym już wcześniej wspomniano, czyli wydatki związane z poprawnym wdrożeniem i realizacją Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak widać, PPK to prawdziwa rewolucja dla firm, dlatego warto się do tego dobrze przygotować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *