Do poprawnego działania strony zalecamy korzystanie z innej
przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge , Opera)
Pożyczki online 
w 15 minut

400 – 3000 zł

7 dni35 dni

2500 zł

2500

do spłaty

2 889 zł

RRSO 352%

Komisja

389 zł

Otrzymujesz

2 500 zł

Dzisiaj
Dodatkowe pieniądze w trakcie pożyczki

400 – 9 000 zł

105 dni

2500

2500

do spłaty

403 zł

RRSO 408%
15 tygodniowych rat od 26 sty

Komisja

745 zł

Otrzymujesz

5 300 zł

2 500 zł
1 730 zł
1 070 zł
Dzisiaj
23 lut
30 mar

Kod promocyjny

arrow-left-long
Nie możesz dostać pożyczki?
?
Naprawa historii kredytowej
Jeśli tak się zdarzyło, że w przeszłości nie zawsze na czas wypełnialiście swoje zobowiązania wobec organizacji finansowych i popsuliście sobie historię kredytową, przy pomocy usługi naprawa historii kredytowej pomożemy Wam ją poprawić.
Zalety
arrow
Dokładnie informujemy o wszystkich kosztach
phone
Bez wysyłania dokumentów lub niewygodnych pytań przez telefon
lock
  • Poufność,
  • Bezpieczny transfer danych osobowych i płatności,
  • Zgodność z przepisami

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Colorfull Management Ltd, z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, adres: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1881841 (dalej jako „Spółka”) wprowadza zasady prywatności (zwane dalej „Polityką Prywatności”) osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem https://ekassa.pl

Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Polityki Prywatności.

1) DEFINICJE
Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:
a) Danych Osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
b) Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem https://ekassa.pl za pomocą której oferowana jest możliwość zawarcia umowy pożyczki;
c) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z pożyczek oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym zawierającą Ramową Umowę Pożyczki, zarówno obecnie, jak i w przeszłości, stosownie do treści ust. 3 lit. a) oraz ust. 3 lit. b) poniżej;
d) Spółka – rozumie się przez to spółkę Colorfull Management Ltd.;
e) Pożyczkodawca – rozumie się przez to firmy, które korzystają z platformy pożyczkowej https://ekassa.pl
f) Ramowej Umowie Pożyczki – rozumie się przez to Ramową Umowę Pożyczki, przy wykorzystaniu Serwisu, na podstawie której zawierane są poszczególne umowy pożyczki.

2) DANE OSOBOWE
1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do Danych Osobowych:
a. Pożyczkobiorców ubiegających się o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 18 rok życia) oraz
b. innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu.
2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Spółkę. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
a. świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług,
b. weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć ze Ramową Umowę Pożyczki, a także jego wiarygodności finansowej i wypłacalności na zlecenie Pożyczkodawcy,
c. marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), w tym przesyłania tzw. newsletterów
d. obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Spółkę na stronie Serwisu,
e. logowania do konta Użytkownika,
f. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
g. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
h. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
i. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
j. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
k. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
l. zawarcia i wykonywania Ramowej Umowy Pożyczek za pośrednictwem Serwisu;
m. obsługi reklamacji.
4. Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu, a nie będących klientami Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w celu:
a. dostosowania Serwisu do potrzeb osób nie będących jego klientami oraz Użytkowników,
b. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
c. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
d. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
5. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji. W szczególności, Spółka uprawniona jest do udostępnienia Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Ramowej Umowy Pożyczki zawartej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu - w takim wypadku Spółka może udostępnić Dane Osobowe miedzy innymi firmom kurierskim, pocztowym, firmom windykacyjnym, Biurom Informacji Gospodarczej.
6. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 6 powyżej informacje dotyczące Użytkownika Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
7. Dane dotyczące Użytkownika Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
8. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@ekassa.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@ekassa.pl.
9. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika korzystającego z Serwisu, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
10. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
11. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Serwisu.

3) PLIKI COOKIES
1. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne. Pliki typu cookies umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników,
c. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
2. Pliki te typu cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług w Serwisie oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.

3) PLIKI COOKIES
1. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne. Pliki typu cookies umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników,
c. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
2. Pliki te typu cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług w Serwisie oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.