Pożyczki Internetowe

Pożyczki internetowe to szybki i łatwy sposób zdobycia potrzebnej gotówki. Kredyt zaciągany przez Internet jest zazwyczaj tańszy od kredytu udzielanego w oddziałach banku. Warunkami, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczki internetowe to ukończenie 18 lat, posiadać polskie konto bankowe i polski adres zameldowania. Pożyczkodawcy nie dyskwalifikują w udzielaniu kredytu osób, które mają problem ze spłatą poprzednich zadłużeń. Nie jest również wymagane posiadanie regularnych dochodów. Pożyczki internetowe można zaciągać nie tylko od banków, ale również od osób fizycznych, czyli stosować tak zwany social lending. Polega on na kontaktowaniu się na portalach internetowych osób potrzebujących pieniędzy i tych, którzy w danym czasie mają ich nadmiar. Tego typu pożyczki są znacznie tańsze, ponieważ wyeliminowuje to kosztownego pośrednika jakim jest bank. Można również elastycznie dostosowywać warunki spłaty kredytu, stosownie do możliwości. Pożyczki internetowe można przeznaczać na dowolny cel. Kwota, jaką można otrzymać w ten sposób wynosi od 400 zł do 6 000 zł, a okres spłaty do 3 miesięcy.