8 czynników, które wpływają na decyzję kredytową

8 czynników, które wpływają na decyzję kredytową

Marzysz o nowym samochodzie, mieszkaniu lub po prostu chcesz zrealizować dawno planowany pomysł? Dzięki kredytowi te cele stają się bliższe. Jednak uzyskanie wymarzonych środków nie zawsze przebiega gładko. Banki dokładnie analizują potencjalnych kredytobiorców, ponieważ chcą mieć pewność, że odzyskają swoje pieniądze.

Dziś dowiemy się więcej o decyzji kredytowej i zrozumiemy, jakie czynniki wpływają na to, czy bank zatwierdzi twój wniosek.

Decyzja kredytowa

Zdolność kredytowa jest bardzo ważna, gdy klient składa wniosek o kredyt, a bank przeprowadza dokładną weryfikację, oceniając czynniki, na podstawie których podejmie ostateczną decyzję. Począwszy od dochodu i zatrudnienia, a skończywszy na wieku i stanie cywilnym. Przeanalizujemy 8 najważniejszych czynników, których przestrzeganie ułatwi uzyskanie kredytu.


Dochód i zatrudnienie

Twój dochód i zatrudnienie odgrywają kluczową rolę przy udzielaniu kredytu. To, jak wysokie są twoje zarobki i na jaką umowę o pracę jesteś zatrudniony, jest bardzo ważne dla banku, ponieważ świadczy to o tym, że będziesz w stanie spłacać miesięczne raty kredytu i naliczone odsetki oraz że jesteś wiarygodnym klientem.

Im wyższe zarobki, tym lepiej. Idealnie, jeśli pracujesz na umowę na czas nieokreślony, ale jeśli pracujesz na inną umowę, to nie stanowi to problemu. Mogą jednak pojawić się dodatkowe pytania dotyczące potwierdzenia dochodów.


Historia kredytowa

Historia kredytowa również odgrywa istotną rolę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu. Dobra historia kredytowa potwierdza, że będziesz w stanie terminowo spłacać kredyt na podstawie wcześniejszych informacji dotyczących twoich zobowiązań. Jeśli nie została dokonana spłata kredytu lub masz inne zaległości, decyzja prawdopodobnie będzie negatywna.

Swoją historię kredytową można sprawdzić w BIK. Również scoring kredytowy można bezpłatnie zweryfikować w Scorector, a jeśli pojawią się pytania dotyczące twojego profilu, można tam także uzyskać porady finansowe dotyczące jego poprawy.


Obciążenie kredytowe

Chociaż posiadanie innych zobowiązań niekoniecznie stanowi przeszkodę w uzyskaniu kredytu, ważne jest trzeźwe ocenienie ich wpływu na Twoją zdolność kredytową. Zamknij nieużywane karty kredytowe i oceń inne zobowiązania.

Każda aktywna karta, nawet bez zadłużenia, obniża dostępny limit kredytowy. Zamknięcie niepotrzebnych kart może poprawić wskaźnik zadłużenia do dochodu, czyniąc Cię bardziej atrakcyjnym kredytobiorcą dla kredytodawców. W przypadku zobowiązań, suma wszystkich miesięcznych rat, w tym kredytów hipotecznych, samochodowych i studenckich, nie powinna przekraczać 40% Twojego dochodu netto. Jeśli ten wskaźnik jest wyższy, uzyskanie nowego kredytu może być problematyczne.


Wiek

Banki często chętniej udzielają kredytów młodszym osobom, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyt hipoteczny lub zakup samochodu, czyli kredyty długoterminowe.

W przypadku osób dorosłych i emerytów kredyty krótkoterminowe są udzielane bez problemów, ponieważ mając stały dochód i dobrą historię kredytową, są postrzegani przez bank jako wiarygodni kredytobiorcy.


Współwnioskodawca kredytowy

Stan cywilny również może mieć wpływ na decyzję kredytową. Małżeństwa składające wspólny wniosek często otrzymują większe kredyty niż samotni kredytobiorcy, ponieważ ich dochody i historia kredytowa sumują się. Zmniejsza to ryzyko dla banku i może prowadzić do korzystniejszych warunków kredytu.

Ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę, że historie kredytowe małżonków stają się ze sobą powiązane po uzyskaniu wspólnego kredytu. Problemy jednego z małżonków ze spłatą mogą negatywnie wpłynąć na historię kredytową i przyszłe szanse kredytowe drugiego.

Sprowadzenie współkredytobiorcy, osoby z dobrą historią kredytową i stabilnym dochodem, może zwiększyć szanse na zatwierdzenie kredytu, szczególnie w przypadku kredytobiorców ze słabą zdolnością kredytową.

Współkredytobiorca jest również odpowiedzialny za spłatę kredytu, dlatego ważne jest, aby wybrać go odpowiedzialnie.


Aktywa i zabezpieczenia

Posiadanie znacznych aktywów, takich jak nieruchomości lub inwestycje, może znacząco poprawić Twoją zdolność kredytową. Banki traktują takie aktywa jako dodatkowe zabezpieczenie zwrotu środków, co czyni Cię bardziej wiarygodnym kredytobiorcą w ich oczach.

Ponadto posiadanie płynnych aktywów, takich jak oszczędności lub konta inwestycyjne, może pokazać bankowi, że masz zasoby na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, co również zmniejsza ryzyko niewypłacalności kredytu.

Zastaw, który może być zaproponowany jako zabezpieczenie kredytu, odgrywa ważną rolę w procesie zatwierdzania wniosku. Banki chętniej udzielają kredytów, jeśli kredytobiorca może zapewnić płynny zastaw, taki jak nieruchomości lub papiery wartościowe. W przypadku niemożności spłaty kredytu zastaw może zostać użyty do pokrycia zadłużenia, co zmniejsza ryzyko dla kredytodawcy.


Wydatki na prowadzenie gospodarstwa domowego

Historia kredytowa zależy nie tylko od obecności lub braku zadłużenia, ale również od miesięcznych wydatków. Im mniej wydajesz, tym większe szanse na zatwierdzenie kredytu. Banki analizują dochody wszystkich członków rodziny oraz średnie wydatki na prowadzenie gospodarstwa domowego. Jeśli twój dochód z nadwyżką pokrywa wszystkie niezbędne wydatki, oznacza to, że będziesz w stanie spłacać kredyt. Zmniejszenie obciążenia długami sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjnym kredytobiorcą dla banków, co zmniejsza ryzyko niewypłacalności kredytu.


Stały klient

Składanie wniosku o kredyt w banku, w którym jesteś obsługiwany na co dzień, może znacznie ułatwić proces jego uzyskania. Jeśli regularnie korzystasz z kart bankowych, prowadzisz tam działalność gospodarczą lub posiadasz konta, bank postrzega cię jako lojalnego i wiarygodnego klienta. Długotrwała współpraca buduje zaufanie, co sprawia, że bank jest bardziej skłonny przyznać ci kredyt na korzystniejszych warunkach. Twój status stałego klienta świadczy o stabilności finansowej i odpowiedzialności, co zwiększa twoje szanse na pozytywną decyzję kredytową.


Podsumowanie

Przestrzegając wszystkich powyższych czynników, takich jak stały dochód i zatrudnienie, utrzymanie niskich wydatków na prowadzenie gospodarstwa domowego, dbanie o dobrą historię kredytową oraz status stałego klienta w banku, znacznie zwiększasz swoje szanse na uzyskanie kredytu. Stosowanie się do tych wskazówek sprawia, że stajesz się bardziej atrakcyjnym i wiarygodnym kredytobiorcą w oczach banków, co ułatwia proces otrzymania finansowania na dowolny cel.

W Ekassa dostosowujemy pożyczki do możliwości i preferencji klienta, oferując korzystne warunki, które pomagają osiągnąć zamierzone cele finansowe. Nasza elastyczna oferta pozwala na dopasowanie parametrów pożyczki do indywidualnych potrzeb. Dążymy do zapewnienia naszym klientom szybkiego i bezproblemowego dostępu do finansowania, które wspiera ich w realizacji planów i marzeń.

Diana Yatsulchak
- Ekassa

Polecamy do przeczytania