Kredyt i pożyczka. Jakie są między nimi różnice?

Kredyt i pożyczka. Jakie są między nimi różnice?

Biorąc pod uwagę, że wielu ludzi nie rozumie różnicy między pożyczką a kredytem, warto przyjrzeć się temu zagadnieniu dokładniej. Chociaż dla wielu ta różnica może wydawać się minimalna lub nawet nieistotna, w rzeczywistości rozróżnienie tych pojęć ma duże znaczenie, zwłaszcza gdy zamierzasz ubiegać się o wsparcie finansowe.

Kredyt i pożyczka – co to jest?

Kredyt to umowa, na mocy której instytucja finansowa, taka jak bank, pożycza pieniądze kredytobiorcy na określony czas pod warunkiem, że zostaną one spłacone wraz z odsetkami. W ten sposób kredytobiorca spłaca pożyczoną kwotę wraz z odsetkami, które są obliczane na podstawie kwoty kredytu i okresu spłaty. Warunki umowy muszą określać cel, na jaki mają zostać wykorzystane środki. Umowa powinna mieć formę pisemną i jest regulowana przez prawo bankowe.

Z drugiej strony, pożyczka może być udzielona przez instytucję finansową lub osobę fizyczną. Polega ona na przekazaniu pieniędzy lub nieruchomości przez pożyczkodawcę pożyczkobiorcy na określony czas pod warunkiem zwrotu tej samej kwoty pieniędzy lub nieruchomości. Od pożyczki mogą być naliczane odsetki, ale nie jest to wymagane. Warunek nie musi określać powodu zapotrzebowania na środki, a mogą one zostać wydane na cokolwiek. Forma umowy może być ustna lub pisemna i podlega regulacjom kodeksu cywilnego.

Kluczowe cechy i warunki kredytu

Kredyt to forma zobowiązania finansowego, której mogą udzielać wyłącznie banki. Aby czynność udzielenia kredytu była ważna, umowa kredytu musi zostać zawarta w formie pisemnej i podlega regulacjom prawa bankowego.

Klient starający się o kredyt musi spełnić szereg warunków i dostarczyć wiele dokumentów, takich jak zaświadczenia o dochodach, historię kredytową czy zabezpieczenia. Jednym z głównych warunków uzyskania kredytu jest stabilny dochód oraz dobra historia kredytowa. Proces ten jest czasochłonny, ponieważ bank musi dokładnie zweryfikować zdolność kredytową klienta i ocenić ryzyko. Ponadto w celu uzyskania wyższej kwoty kredytu bank może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, takich jak hipoteka, poręczenia osób trzecich czy zastaw na ruchomościach.


Istotnym elementem umowy kredytowej jest oprocentowanie, które jest negocjowane z bankiem i określone w regulaminie. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne, w zależności od warunków umowy. Ponadto należy uwzględnić kary za brak spłaty kredytu, takie jak dodatkowe opłaty za opóźnienia czy podwyższone odsetki karne. W przypadku poważniejszych problemów ze spłatą bank może wypowiedzieć umowę kredytową, co wiąże się z koniecznością natychmiastowej spłaty całego zadłużenia.


Charakterystyka pożyczki. Podobieństwa i różnice w stosunku do kredytu

Wszystkie pożyczki pozabankowe, w tym tzw. chwilówki, są pożyczkami, a nie kredytami, choć często są tak nazywane. Dlatego ważne jest, aby nie mylić tych dwóch pojęć. W przeciwieństwie do kredytu, pożyczki mogą być udzielane przez osoby fizyczne lub prawne (w tym banki). Nie ma znaczenia, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba fizyczna, czy jako właściciel firmy, którą prowadzi. Pożyczkobiorca nie ma obowiązku określania celu, na jaki zaciąga pożyczkę, a pożyczkodawca nie jest uprawniony do weryfikacji przeznaczenia pożyczanych środków. Klauzula celu może, ale nie musi być określona w umowie.

Strony umowy mogą uzgodnić, czy pożyczka zostanie udzielona odpłatnie, czy nieodpłatnie. Zwykle zależy to od rodzaju relacji łączących strony (np. rodzina, przyjaźń). W przypadku pożyczek, zwłaszcza tych udzielanych przez firmy pożyczkowe, czyli instytucje pozabankowe, najważniejszym aktem prawnym jest Kodeks cywilny. W przeciwieństwie do kredytów, forma umowy może być dowolna – pisemna lub ustna.


Kryteria decydujące o wyborze między kredytem a pożyczką

W kwestii tego, czy lepiej wybrać pożyczkę czy kredyt, warto przeanalizować wiele czynników, ponieważ zarówno kredyt, jak i pożyczka mają swoje plusy i minusy.

Przede wszystkim warto przeanalizować cel, szybkość i kwotę, jaką chcemy pożyczyć, oraz to, jak długo jesteśmy w stanie ją spłacać.
W porównaniu do kredytu, pożyczka jest mniej sformalizowana i szybsza do uzyskania. Nie trzeba gromadzić wielu formalności, a czas odpowiedzi jest znacznie krótszy. Również harmonogram spłaty jest dostosowany do wygody klienta.
W przypadku kredytu większe zaufanie wśród klientów wzbudza fakt, że jest on wydawany wyłącznie przez bank. Naliczane odsetki mogą być również niższe w porównaniu do zaciągania pożyczki.


Najważniejsze jest jednak, aby wziąć pod uwagę wszystkie zalety i wady oraz wybrać to, co będzie odpowiadało potrzebom!


Podsumowanie

Tak więc pożyczka i kredyt to dwa różne produkty. Niezależnie od wyboru, należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby finansowe, cel finansowania oraz zdolność do spłaty pożyczki. Ekassa oferuje pożyczki zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, dostosowując je maksymalnie do potrzeb i wygody klientów. Dzięki temu proces pożyczania staje się prostszy i bardziej elastyczny, a dostępne produkty finansowe mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań każdego pożyczkobiorcy.

Diana Yatsulchak
- Ekassa

Polecamy do przeczytania