Kto i kiedy może skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku?

Kto i kiedy może skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku?

Wakacje kredytowe w 2024 roku już się rozpoczęły w tym miesiącu, więc jeśli ktoś jeszcze nie wiedział, teraz jest najlepszy moment, aby złożyć wniosek o zawieszenie spłat kredytu. Warunki i sposób składania wniosku omówimy poniżej w artykule.

Wakacje kredytowe - czym jest?

Program umożliwia teraz całkowite zawieszenie płatności za hipotekę, obejmując zarówno spłatę kapitału, jak i odsetek. Dzięki temu kredytobiorcy mogą uzyskać tymczasową ulgę finansową, co może być szczególnie pomocne w trudnych okresach.

Program jest dostępny dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przed 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że wiele osób, które zaciągnęły kredyt w ostatnich latach, może teraz skorzystać z tej opcji.

Okres trwania wakacji hipotecznych jest doliczany do okresu spłaty kredytu, co oznacza, że kredytobiorcy nie muszą martwić się o natychmiastowe nadrobienie zawieszonych płatności.

Nawet kredytobiorcy mający zaległości w płatnościach mogą ubiegać się o odroczenie płatności. To ważne wsparcie dla tych, którzy zmagają się ztymczasowymi trudnościami finansowymi.

W 2024 roku kredytobiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych nie więcej niż 4 razy. To 2 razy na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku oraz 2 razy na okres od 1 września do 31 grudnia 2024 roku.


Kto może ubiegać się o wakacje kredytowe?


Dla osób, które ubiegały się o wakacje kredytowe w ubiegłym roku, warunki programu uległy zmianie. W tym roku wprowadzono nowe kryteria, aby móc zakwalifikować się do programu:

1. Waluta kredytu: Kredyt hipoteczny musi być w polskiej walucie (złotówkach) i jego wartość nie może przekraczać 1,2 mln złotych;

2. Data zaciągnięcia kredytu: Kredyt musi być zaciągnięty przed 1 lipca 2022 roku;

3. Okres spłaty: Kredyt musi być spłacany co najmniej przez sześć miesięcy od momentu zawieszenia płatności.

Dodatkowo wprowadzono istotne kryterium dochodowe, które polega na stosunku płatności do dochodu (RdD). Wakacje kredytowe są dostępne, jeśli miesięczna rata kredytu hipotecznego przekracza 30% średniego dochodu rodziny za ostatnie 3 miesiące. Wyjątkiem są sytuacje, gdy kredytobiorca utrzymuje co najmniej troje dzieci do 18 roku życia, do 25 roku życia, jeśli uczą się lub dzieci niepełnosprawne, niezależnie od wieku.


Kroki do złożenia wniosku o wakacje kredytowe

Istnieją różne sposoby składania wniosku o wakacje kredytowe: w formie pisemnej, osobiście, e-mailem oraz za pomocą bankowości internetowej. Poniżej przedstawiamy każdy z tych sposobów.

Sposoby składania wniosku:

Osobiście w oddziale banku:

• Pracownicy banku pomogą Ci w wypełnieniu wniosku.

Pisemnie:

• Napisz list zawierający Twoje dane osobowe, szczegóły umowy kredytowej oraz informację, że kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe;

• Dołącz do listu dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową;

• Wyślij list polecony z potwierdzeniem odbioru na adres banku.

E-mail:

• Wyślij wiadomość e-mail zawierającą te same informacje, co w pisemnym wniosku, na adres e-mail banku podany w umowie kredytowej.
Bankowość internetowa:

• Zaloguj się do swojej bankowości internetowej i znajdź sekcję „Wakacje kredytowe”;

• Wypełnij elektroniczny wniosek i załaduj wymagane dokumenty.

Wymagane dokumenty:

• Paszport lub dowód osobisty;

• Umowa kredytowa;

• Dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową (np. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o utracie pracy).

Ważne! Każdy bank ma własne warunki i zasady dotyczące składania wniosków. Zalecamy odwiedzenie strony internetowej banku i zapoznanie się z sekcją dotyczącą „Wakacji kredytowych”, aby poznać szczegółowe zasady.


Wpływ wakacji kredytowych na historię kredytową

Nie musisz się martwić, że wakacje kredytowe wpłyną na Twoją historię kredytową. Tak samo jak w poprzednich latach, nie mają one wpływu na zdolność kredytową klienta i nie będą odnotowane w BIK.

Bank przyzna Ci wakacje kredytowe, jeśli spełniasz warunki, które opisaliśmy powyżej. To doskonała okazja dla tych, którzy wcześniej ponieśli duże wydatki (na przykład na remont mieszkania lub zakup samochodu).

Warto jednak pamiętać, że część kredytu nie zostaje umorzona przez bank. Zawieszone płatności są dodawane do przyszłych rat i trzeba będzie je później spłacić!


Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych?

Zaoszczędzenie kilku tysięcy złotych zawsze jest przyjemne, dlatego wiele osób korzysta z tej oferty. Poniżej przedstawiamy przykładowe obliczenia, ile można zaoszczędzić podczas wakacji kredytowych.

Szczegółowe wyliczenie oszczędności przy wakacjach kredytowych

Założenia:

Obliczenia:

Z przedstawionej tabeli można wywnioskować, że przy kredycie w wysokości 300 000 zł na 30 lat z oprocentowaniem 6% oraz 3-miesięcznych wakacjach kredytowych oszczędność może wynieść około 1 800 zł.

Należy jednak pamiętać, że jest to szacunkowa kwota, a rzeczywiste oszczędności mogą się różnić w zależności od szczegółowych warunków kredytu, momentu skorzystania z wakacji kredytowych oraz kapitalizacji odsetek.

Podsumowanie

Podsumowując, wakacje kredytowe dają doskonałą możliwość na chwilowe odciążenie domowego budżetu i zaoszczędzenie pieniędzy, które można przeznaczyć na inne potrzeby. Skorzystanie z tej opcji pozwala na lepsze zarządzanie finansami, zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych lub w przypadku niespodziewanych wydatków. Jednak ważne jest, aby pamiętać o przyszłych zobowiązaniach i dokładnie przeanalizować warunki oferowane przez bank, aby podjąć świadomą decyzję.

Diana Yatsulchak
- Ekassa

Polecamy do przeczytania