Czy mogę otrzymać kredyt na działalność gospodarczą bez biznesplanu?

Czas czytania - 8 min.
31.03.2023
266
Czy mogę otrzymać kredyt na działalność gospodarczą bez biznesplanu?

Bez biznesplanu nie można zaciągnąć kredytów inwestycyjnych, w więc także przeznaczonych na start działalności. Trudność tę można obejść zaciągając kredyt we własnym imieniu jako osoba fizyczna i przeznaczając go na rozbudowę swojej firmy.

Mimo iż z metody tej korzysta część zainteresowanych, polecamy jednak przygotować biznesplan przed rozpoczęciem działalności. Nie tylko ułatwi on uzyskanie kredytów na start i dotacji, ale też może pomóc samemu właścicielowi w prawidłowej ocenie szans powodzenia przedsięwzięcia.

Biznesplan można przygotować samodzielnie, ale w bardziej skomplikowanych przypadkach warto zwrócić się o pomoc do specjalisty i skonsultować całość z doradcą podatkowym oraz radcą prawnym.

Biznesplan to szczegółowy opis planowanych działań i strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, który ma na celu osiągnięcie zamierzonych celów i przewidywanie wyników finansowych. To dokument, który zawiera analizę rynku, określenie celów i strategii, opis produktów lub usług, plan marketingowy, analizę finansową, harmonogram działań oraz ocenę ryzyka. Biznesplan jest kluczowym narzędziem zarówno dla przedsiębiorstw start-up, jak i dla już istniejących firm, które planują wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynek.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu na działalność gospodarczą?

Podstawowym dokumentem, jaki należy dostarczyć na samy początku procesu starania się o kredyt firmowy jest wniosek kredytowy w którym często należy opisać działalność firmy w kategoriach dotyczących wniosku np. dane firmy, dane właściciela firmy, dane finansowe.

Przede wszystkim powinieneś dostarczyć bankowi informacje o swojej firmie. Potrzebne będzie zatem zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) i REGON. Jeśli prowadzisz spółkę, to tego rodzaju dokumenty zastępujesz zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Sądowego.

To jednak nie wszystko. Bank musi przecież ocenić potencjał ekonomiczny Twojej firmy. W tym celu będzie wymagała od Ciebie dostarczenia dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to unikalny, 10-cyfrowy numer identyfikacyjny przypisywany przez polskie władze podatkowe każdej osobie fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce. NIP służy jako identyfikator podatkowy, umożliwiający władzom podatkowym monitorowanie i kontrolowanie działalności podmiotów pod kątem ich obowiązków podatkowych.

Ekassa - Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu na działalność gospodarczą?

Czy istnieje alternatywa dla bankowych kredytów biznesowych?

Jeżeli nie możemy uzyskać dodatkowego finansowania dla firmy za pośrednictwem banku, możemy poszukać alternatywnych metod uzyskania pieniędzy dla firmy. Obecnie na rynku pożyczek pozabankowych istnieje szereg firm, które umożliwiają osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą uzyskanie pożyczki lub kredytu. Trzeba jednak wiedzieć, że koszty niektórych z tych firm mogą być wyższe niż tradycyjny kredyt dla firm w banku. Dlatego tak ważne jest, aby przed podpisaniem umowy kredytowej zrobić analizę kosztów kredytu.

Pożyczki pozabankowe to rodzaj pożyczek udzielanych przez podmioty inne niż banki, takie jak firmy pożyczkowe, pożyczkodawcy prywatni lub platformy crowdlendingowe. Są to z reguły pożyczki krótkoterminowe, udzielane na stosunkowo niskie kwoty i na krótki okres czasu, zwykle bez konieczności składania zabezpieczeń. Pożyczki pozabankowe są często udzielane osobom, które nie są w stanie otrzymać pożyczki od tradycyjnych banków z powodu braku zdolności kredytowej lub zbyt wysokich wymagań dotyczących zabezpieczeń. Z tego względu pożyczki pozabankowe często wiążą się z wyższymi kosztami i odsetkami niż pożyczki bankowe.

Takie wstępne modelowanie możemy wykonać jeszcze przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Każdy szanujący się serwis pożyczkowy posiada na swojej stronie kalkulator, za pomocą którego można obliczyć koszt takiej pożyczki. Wystarczy, że wpiszesz kwotę pożyczki i okres spłaty, a w następnie zobaczysz wysokość raty pożyczki i jej koszt. Na tej podstawie możemy porównać kilka różnych ofert online.

Porównanie kredytu firmowego w banku i parabanku

Wady kredytu firmowego w parabanku:

Zalety kredytu firmowego w parabanku:

Wysokie oprocentowanie - parabanki często stosują bardzo wysokie stawki procentowe, co powoduje, że spłata kredytu może być bardzo kosztowna. Szybkość - parabanki oferują szybsze zatwierdzenie kredytów i wypłatę środków niż tradycyjne banki, co może być korzystne dla firm, które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki.
Wymagania - tradycyjne banki często wymagają od firm spełnienia ściśle określonych wymagań, takich jak zdolność kredytowa, stabilność finansowa i ilość dokumentów, co może być trudne dla małych firm lub tych z ograniczonymi możliwościami finansowymi. Łatwość w uzyskaniu - parabanki często nie wymagają takiej ilości dokumentów i informacji jak tradycyjne banki, co może być korzystne dla małych firm lub tych z ograniczonymi możliwościami finansowymi.
Ryzyko odrzucenia - tradycyjne banki mogą odrzucić wniosek kredytowy, jeśli firma nie spełnia wymagań kredytowych, co może być uciążliwe i prowadzić do dalszych trudności finansowych. Elastyczność - parabanki często oferują bardziej elastyczne warunki kredytowe, takie jak dłuższy okres spłaty lub łagodniejsze wymagania co do zdolności kredytowej.

Wady kredytu firmowego w banku:

Zalety kredytu firmowego w banku:

Długi czas oczekiwania - tradycyjne banki często wymagają długiego czasu na przetworzenie wniosku kredytowego i zatwierdzenie kredytu, co może być uciążliwe dla firm potrzebujących szybkiego dostępu do gotówki. Niższe oprocentowanie - tradycyjne banki zwykle oferują niższe stawki procentowe niż parabanki, co oznacza niższe koszty spłaty kredytu.
Wymagania - tradycyjne banki często wymagają od firm spełnienia ściśle określonych wymagań, takich jak zdolność kredytowa, stabilność finansowa i ilość dokumentów, co może być trudne dla małych firm lub tych z ograniczonymi możliwościami finansowymi. Większa przejrzystość - tradycyjne banki są bardziej skłonne do przestrzegania regulacji i przepisów, co zapewnia większą przejrzystość w umowach kredytowych i mniej ryzyka nieuczciwych praktyk.
Ryzyko odrzucenia - tradycyjne banki mogą odrzucić wniosek kredytowy, jeśli firma nie spełnia wymagań kredytowych, co może być uciążliwe i prowadzić do dalszych trudności finansowych. Większa wiarygodność - tradycyjne banki są często bardziej wiarygodne* niż parabanki, co może wpłynąć na postrzeganie firmy przez innych inwestorów i partnerów biznesowych.
Możliwość uzyskania większej kwoty - tradycyjne banki zwykle oferują większe kwoty kredytów niż parabanki, co może być korzystne dla firm potrzebujących większej ilości gotówki.
*"Wiarygodne parabanki" to termin odnoszący się do instytucji finansowych, które nie są bankami w tradycyjnym sensie, ale oferują podobne usługi, takie jak pożyczki, kredyty lub lokaty. Są to instytucje finansowe, które nie podlegają tak surowym regulacjom jak banki, ale wciąż muszą przestrzegać określonych przepisów i standardów. Wiarygodne parabanki to te, które mają dobrą reputację i są uznawane za wiarygodne i uczciwe przez swoich klientów oraz organizacje i instytucje związane z sektorem finansowym. Przed skorzystaniem z usług parabanku zawsze warto dokładnie przebadać jego reputację i przeprowadzić własne badania, aby upewnić się, że jest to wiarygodny podmiot finansowy.

Czym jest szybka pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej od Ekassa?

Pożyczka dla firm to opcja która spełnia oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców szukających sposobów na dodatkowe finansowanie. Jednoosobowe działalności gospodarcze oraz małe firmy stają przed szeregiem problemów na drodze do rozwoju, w tym szukanie dodatkowych środków do realizacji dalszych projektów i nawiązywania nowych kontaktów. Dobrym pomysłem są wtedy pożyczki na działalność gospodarczą – to rozwiązania pozabankowe, opierające się na umowie sporządzonej pomiędzy pożyczkobiorcą a partnerem i Ekassa ci w tym może pomóc. Pożyczka dla firm jednoosobowych to często jedyny sposób na rozwój firmy, zwłaszcza gdy niesprzyjające czynniki zewnętrzne utrudniające uzyskanie środków w inny sposób.

Jak działa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Ogólna zasada na rynku pożyczek dla firm jest taka, że im dłużej firma działa na rynku, tym łatwiej jest uzyskać pożyczkę. Wraz ze wzrostem stażu pracy zmniejsza się liczba formalności, które trzeba dopełnić, a warunki kredytowania są coraz lepsze.

Warto pamiętać, że każdy zaciągnięty kredyt wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem, które ponosi bank. Bank nie może mieć pewności, że pożyczkobiorca będzie wiarygodnym partnerem biznesowym i spłaci kredyt w terminie. Nie dziwi zatem fakt, że im bardziej stabilna jest sytuacja finansowa przedsiębiorcy i umocniona pozycja rynkowa, tym ryzyko jest mniejsze, za czym idą ułatwienia ze strony banków. Standardowo wymagają one, by przedsiębiorca starający się o kredyt pochwalił się doświadczeniem w prowadzeniu firmy na poziomie od 12 do 24 miesięcy.

Taki okres pozwala sprawdzić wyniki finansowe z przynajmniej jednego zamkniętego roku podatkowego. Porównując je z danymi z bieżącego okresu, bank może prognozować sytuację firmy w kolejnych latach. Dzięki temu może oszacować ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. Młody przedsiębiorca, który dopiero założył firmę albo prowadzi ją dopiero od kilku miesięcy to dla banku biała karta, z której trudno wyczytać prognozy na przyszłość.

Ekassa - Jak działa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jak uzyskać pożyczkę na działalność gospodarczą?

Osoba ubiegająca się o pożyczkę na działalność gospodarczą składa pośrednikowi finansowemu wniosek o udzielenie pożyczki, który zawiera w szczególności.Opis prowadzonej działalności, sposób wypłacenia wnioskowanej kwoty pożyczki, przewidywane źródło środków na spłatę, informację o planowanym miejscu prowadzenia działalności, oraz przewidywaną formę zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a pośrednikiem finansowym. Wsparcie kredytowe stanowi pomoc i jest udzielane zgodnie z warunkami otrzymania tej pomocy.

Pożyczka dla firm – ile możesz dostać?

Kredyt dla nowych firm - warunki

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt na start dla młodych firm przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na rozpoczęcie działalności, np. na zakup materiałów i sprzętu lub na działania marketingowe. Niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują w tym celu swoje oszczędności, inni muszą sięgnąć po finansowanie zewnętrzne, pozyskując różne dotacje lub po prostu zaciągając kredyt na rozpoczęcie działalności.

Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przeznaczony na pokrycie różnych kosztów związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak już wspomnieliśmy, najczęstszym kredytem biznesowym oferowanym młodym przedsiębiorcom jest kredyt na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą.

Jak spłacić kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej to niezawodny sposób na pozyskanie środków finansowych w trudnym dla każdego przedsiębiorstwa momencie, na samym starcie działalności. W porównaniu do uzyskaniu środków od inwestorów zewnętrznych, pożyczka na rozpoczęcie pozostawia firmę w całości w rękach właściciela.

Korzystny kredyt na rozpoczęcie działalności umożliwia pokrycie kosztów od zakupu towarów i sprzętu po niezbędne oprogramowanie. Długi okres spłaty pozwala na ustalenie raty na optymalnym poziomie, tak aby jej terminowa spłata nie przeszkadzała w bieżącym funkcjonowaniu i rozwoju firmy.

Pożyczka dla nowej firmy - podsumowanie

Kredyt dla firm działających krócej niż 12 miesięcy jest dla banku bardziej ryzykowny. Brak pełnych danych finansowych za co najmniej jeden rok działalności oznacza większą niepewność co do dalszego rozwoju i funkcjonowania firmy na rynku. Oznacza to mniejszą liczbę ofert pożyczkowych, mniejszą dostępną kwotę pożyczki oraz dodatkowe wymagania dotyczące zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Źródła:

Polecamy do przeczytania