Ile dostanę, jeśli wnioskuję o kredyt na działalność gospodarczą?

Czas czytania - 6 min.
04.03.2023
338
Ile dostanę, jeśli wnioskuję o kredyt na działalność gospodarczą?

Pożyczki dla osób prowadzących działalność gospodarczą uzyskane w instytucji pozabankowej są zazwyczaj łatwiejsze do uzyskania. Większość firm wymaga udokumentowania dochodów w wybranej formie, a także niefigurowania w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Wymagania te mogą się nieco różnić w zależności od poszczególnych ofert firm pozabankowych. Najczęściej spotykane warunki:

Przedsiębiorcy mogą zastanawiać się, na jaką kwotę mogą liczyć w ramach pożyczki dla samozatrudnionych. Otóż maksymalna kwota takiego wsparcia wynosi 5 000 złotych, i jest ona udzielana na poszczególny cel. Pieniądze nie mogą być w żaden sposób dystrybuowane i muszą być wykorzystane na działania związane z mikroprzedsiębiorstwem.

Pożyczki dla samozatrudnionych - definicja

Generalnie uzyskanie pożyczki dla samozatrudnionych jest możliwe. W przypadku starania się o finansowanie z banku, wymaga jednak spełnienia pewnych, dość rygorystycznych warunków. Osoby samozatrudnione są traktowane przez banki jak przedsiębiorcy, oni muszą udowodnić odpowiednio długi okres prowadzenia działalności gospodarczej (powyżej 12 miesięcy) oraz przedstawić szereg dokumentów poświadczających wysokość oraz stabilność osiąganych z tego tytułu dochodów.

pozyczki dla samozatrudnionych definicja - ekassa

Pożyczka dla firm jednoosobowych - ile mogę pożyczyć?

Pożyczka w wysokości do 5 000 złotych dla samozatrudnionych jest jednorazową. Dlatego możemy się o nią ubiegać tylko raz. Ponieważ jest to również forma pomocy publicznej, nie podlega ona egzekucji komorniczej. Tym samym komornik nie ma prawa zająć naszego konta osobistego, konta firmowego czy nawet lokaty bankowej.

Należy również pamiętać, że pożyczka w wysokości 5 000 złotych dla samozatrudnionych jest pożyczką celową. Do jej umorzenia nie potrzebujemy dokumentów potwierdzających sposób wydania środków, jednak warto je mieć na wypadek ewentualnej kontroli. Pożyczkodawca nie określa również terminu, w którym należy wykorzystać środki. Najlepiej jeżeli wydamy je w ciągu trzech miesięcy, które są wolne od spłaty.

Jakie są warunki pożyczki dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiednia zdolność kredytowa to podstawowe kryterium, które biorą pod uwagę wszystkie instytucje udzielające takiego finansowania, a w szczególności banki. Na pewno zostaną prześwietlone finanse starającego się o pożyczkę, w tym to, czy osoba ta jest już zadłużona i jakie są jej miesięczne zobowiązania.

Zdolność kredytowa to ocena zdolności kredytowej klienta, czyli jego zdolności do spłacania zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Obejmuje ona analizę dochodów i wydatków, historii kredytowej oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na spłatę zobowiązania. Na podstawie wyników oceny bank decyduje, czy udzielić klientowi kredytu, a jeśli tak, to jakiej wysokości oraz na jakich warunkach.

Jeśli pożyczka nie jest udzielana na start biznesu, bank na pewno sprawdzi sytuację finansową firmy w ciągu ostatnich miesięcy. Bardzo istotne jest tutaj to, czy przedsiębiorca nie zalega z żadnymi podatkami oraz składkami do ZUS. Na pewno będzie również zweryfikowane to, czy dana osoba nie figuruje w różnych bazach, jako dłużnik. Problemy w przeszłości nie muszą oznaczać zamknięcia drogi do uzyskania pożyczki w banku, ale na pewno będą sporą przeszkodą. Oczywiście zawsze można wtedy skorzystać z oferty instytucji pozabankowej, ale trzeba się liczyć z większymi kosztami obsługi zadłużenia.

Jakie są warunki pożyczki dla jednoosobowej działalności gospodarczej - ekassa

Jak ubiegać się o kredyt dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Parabanki oferują pożyczki dla firmy jednoosobowych, które można zaciągnąć w całości przez internet, bez wychodzenia z domu. To oznacza, że zarówno w osoby wnioskujące o kredyt dla firm online, jak i na każdy na inny cel, mogą złożyć wniosek o finansowanie w całości przez internet. Wystarczy wybrać odpowiednią ofertę, przejść na stronę internetową pożyczkodawcy i rozpocząć proces wnioskowania.

Parabanki to instytucje finansowe, które działają poza systemem tradycyjnego sektora bankowego. Parabanki często oferują pożyczki i inne produkty finansowe osobom, które mają trudności w uzyskaniu finansowania w bankach tradycyjnych. Charakteryzują się one zazwyczaj wyższymi odsetkami i bardziej ryzykownymi warunkami pożyczek niż banki tradycyjne. Parabanki nie są regulowane tak restrykcyjnie jak banki, co może prowadzić do wyższego ryzyka dla klientów i sektora finansowego jako całości.

Jednak przed dokonaniem wyboru, warto zapoznać się z innymi ofertami, które są dostępne na rynku. Na tym rynku z pewnością przyda się ranking pożyczek dla firm. Można znaleźć tam aktualne i najbardziej korzystne oferty pożyczek i wybrać najlepszą dla siebie.

Na jaki okres można zaciągnąć kredyt dla samozatrudnionych?

Warto dopytać w poszczególnych bankach, jakie konkretnie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku, za jaki okres oraz w jakiej formie mogą być dostarczone (elektronicznie wyciągi, czy wymagają podpisu księgowego czy biura rachunkowego). Każdy Bank ma swoje zasady, a wymogi mogą się różnić w poszczególnych instytucjach.

Samozatrudniony to osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, nie będąc zatrudnioną na etacie u innej osoby lub firmy. Samozatrudniony może działać na różnych polach, takich jak handel, usługi, rzemiosło czy wolne zawody. W zależności od formy działalności, samozatrudniony może mieć różne obowiązki, takie jak prowadzenie księgowości, wystawianie faktur czy odprowadzanie podatków. Samozatrudnienie wiąże się zazwyczaj z większą elastycznością w planowaniu pracy oraz większą niezależnością finansową, ale także z większym ryzykiem biznesowym i finansowym.

Kredyt dla samozatrudnionych - koszt

Dla wielu pożyczkobiorców koszt pożyczki jest równie ważny jak kwestie bezpieczeństwa i formalności. W przypadku pożyczki dla samozatrudnionych udzielonej z Funduszu Pracy, koszty są niskie, a sama usługa jest korzystna. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli NBP. Wartość obecnych stóp procentowych można w każdej chwili sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Poza oprocentowaniem klienci nie ponoszą żadnych innych kosztów, co czyni całość niezwykle atrakcyjną.

Kredyt dla samozatrudnionych - koszt
 - Ekassa

Warunki spłaty dla osób samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą

W przypadku, gdy zostaną spełnione wymienione warunki, a mianowicie firma będzie funkcjonowała jeszcze przez co najmniej 3 miesiące, pożyczka dla samozatrudnionych zostanie potraktowana jako pożyczka bezzwrotna i co za tym idzie całkowicie pozbawiona kosztów.

Przeczytaj także: Jeśli nie ma biznesplanu, czy można dostać pożyczkę?

Powiatowy Urząd Pracy nie pobierze żadnych opłat związanych ze złożeniem wniosku ani nie nałoży prowizji. W przypadku, gdy działalność zostanie zawieszona lub zamknięta w przeciągu 3 miesięcy od przyznania pożyczki, jedynym kosztem z nią związanym będą odsetki, wynoszące w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Zwrócić będzie trzeba również pożyczony kapitał.

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) to instytucja państwowa odpowiedzialna za realizację polityki rynku pracy na poziomie powiatu. Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z innymi instytucjami, takimi jak urzędy miast i gmin oraz agencje zatrudnienia, w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz wspierania pracodawców w poszukiwaniu pracowników. W ramach swojej działalności Powiatowy Urząd Pracy oferuje różne formy pomocy dla osób bezrobotnych, takie jak szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy. PUP jest również odpowiedzialny za rejestrowanie osób bezrobotnych oraz publikowanie informacji o wolnych miejscach pracy w danym powiecie (Źródło informacji: Prawo.pl).

Na jakie potrzeby jest udzielany kredyt dla samozatrudnionych?

Trzeba pamiętać, że kwota pożyczki, czyli maksymalnie 5 000 złotych, może być wykorzystana tylko na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli na przykład na wypłatę wynagrodzeń pracowników czy opłacenie należnych składek i podatków. Co ważne, skorzystanie z pożyczki dla samozatrudnionych nie wyklucza możliwości skorzystania także z innych form państwowej pomocy dla przedsiębiorców, w tym między innymi z czasowego zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Kredyty dla samozatrudnionych - dlaczego Ekassa?

We wniosku należy umieścić poprawne swoje dane i swojej firmy, a także numer konta bankowego, na które mają zostać przekazane środki. Dla mikroprzedsiębiorcy niezbędne będzie również dołączenie wcześniej wspomnianych dokumentów, czyli formularza pomocy publicznej oraz kopii pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wniosku nie składa bezpośrednio właściciel firmy, tylko jego pełnomocnik). Dzięki Ekassa cały proces jest bardzo szybki, prosty i nie powinien zająć dłużej niż kilka minut.

Polecamy do przeczytania